Przedszkole Miejskie nr 207 w Łodzi

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

Nasze Przedszkole zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pędzlem malowane - wiosenny pejzaż”.
Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 3 - 6 lat, które powinny wykonać prace w formacie A-3 wykorzystując farby akwarelowe.

Celem konkursu było :
- odczuwanie radości z procesu tworzenia, działań plastycznych;
- rozwijanie kreatywności, wyobraźni i zainteresowań plastycznych;
- malowanie farbami akwarelowymi z użyciem pędzli;
- ukazywanie piękna otaczającej nas przyrody;

Jako kryteria oceny pracy brano pod uwagę :
- samodzielność wykonania pracy przez dziecko;
- zgodność z tematem i regulaminem;
- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki;
- walory artystyczne i estetyczne;

W konkursie wzięło udział 56 placówek z całego kraju, co pozwoliło na zebranie bogatego zbioru 124 prac.

Jednak nie wszystkie prace spełniały warunki regulaminu.

Zgłoszone do konkursu prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych : 3 - 4 latki oraz 5 - 6 latki, wyłoniono po 3 miejsca w każdej z nich :

* * * LAUREACI KONKURSU * * *

W KATEGORII WIEKOWEJ 3 - 4 LATKI

I miejsce -  Angelika Kubiś 4l - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lipnicy

II miejsce -  Emilia Dekert 3l - Publiczne Przedszkole „Słoneczko” Kotlin

III miejsce -  Michał Gadomski 4l - Przedszkole NR 41 Bielsko - Biała ( Wapienica )

W KATEGORII WIEKOWEJ 5 - 6 LATKI

I miejsce -  Maja Artymiak 6l - Oddział Przedszkolny przy SP im. B. Chłopskich w Adamowie

II miejsce -  Anatola Papis 5l - Przedszkole Miejskie NR 220 Łódź

III miejsce -  Maja Syldatk 6l - Przedszkole NR 6 Lębork

GRATULUJEMY !!!

Dyplomy i upominki dla laureatów prześlemy pocztą, podziękowania dla pozostałych uczestników konkursu prześlemy na podane adresy mailowe - najpóźniej do dnia 31 maja 2019 r.