link do bip

 

 

 

 

U W A G A ! ! !

 

 

W dniu 23 listopada 2017 r. ( czwartek )

 

o godz. 17.00

 

odbędą się grupowe

 

ZEBRANIA  z  RODZICAMI

podsumowujące wstępne obserwacje

 

 

 

 

 

NASZE  PRZEDSZKOLE

zaprasza

 

ZAINTERESOWANE  ŁÓDZKIE  PRZEDSZKOLA

 

do udziału w ogólnołódzkim konkursie plastyczno - technicznym i wykonania pracy przestrzennej ukazującej

„Ulubioną postać bajkową”

Celem konkursu jest :

* wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą

* rozwijanie zainteresowań, zdolności i wyobraźni dzieci

* nabywanie umiejętności konstruowania prac przestrzennych

* rozwijanie inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych

* nawiązanie współpracy między placówkami

 

REGULAMIN  KONKURSU :

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 - 6 lat.
 2. Czas trwania konkursu : od 20 listopada do 4 grudnia 2017 r.
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej w dowolnym formacie i technice  ( bez materiałów sypkich i łatwo ulegających uszkodzeniu ).
 4. Przedszkole biorące udział w konkursie może dostarczyć maksymalnie 2 prace.
 5. Przyjmujemy tylko prace indywidualne.
 6. Kryteria wyboru i oceny prac:

- prawdopodobieństwo wykonania pracy przez dziecko ( samodzielność )

- pomysłowość

- oryginalność

- estetyka

 1. Prace powinny zawierać metryczkę ( pismo komputerowe ) :

- imię i nazwisko oraz wiek autora

- nazwa i adres placówki wraz z telefonem i adresem e - mail ( ważne !!! )

- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  dzieci - laureatów konkursu oraz ich opiekunów.
 2. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację.
 3. Ostateczny termin składania prac : 4 grudnia 2017 r.
 4. Prace można składać osobiście na adres :

Przedszkole Miejskie Nr 207

90 - 361 Łódź

ul. Piotrkowska 272

 1. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane przez Organizatora - Jury.
 2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi : 5 grudnia 2017 r., a wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej placówki Przedszkola Miejskiego NR 207  Łodzi  www.pm207lodz.wikom.pl/pm207lodz/strona2.htm
 4. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o zwycięstwie telefonicznie.
 5. Uroczyste rozdanie dyplomów oraz upominków dla laureatów nastąpi 8 grudnia 2017 r.
 6. Wszystkie przedszkola biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, nauczyciele i dzieci podziękowania - drogą mailową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Koordynatorzy konkursu :  mgr Paulina Frąc 

mgr Monika Wiśniewska 

mgr Kamila Gibała - Woińska

 

 

 

 

 

W dniach 27.09.-12.10.2017r. na terenie placówki została zorganizowana akcja charytatywna pod hasłem

 

„Światowy Dzień Walki z Głodem”

 

 

Podczas akcji zbierana była żywność i środki czystości.

Zebrane dary przekazane zostały do zarządu PCK w Łodzi ul. Piotrkowska 203/205

i rozdysponowane między osobami potrzebującymi pomocy (dzieci, osoby starsze).

 

 

Za pomoc serdecznie dziękujemy

 

Rodzicom dzieci:

 

z gr. I: Tymka K.

 

z gr. III:  Piotrusia W., Laury M., Helenki K.

 

z gr. IV: Ali K.

 

 

Po zakończeniu akcji został sporządzony protokół.

 

 

Akcje tego typu uwrażliwiają dzieci na potrzeby innych ludzi.

 

 

 

!  !  !  !  !

 

Certyfikat w ramach programu Chronimy Dzieci

 

Chronimy dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Nasze przedszkole ponownie  otrzymało certyfikat który jest potwierdzeniem spełniania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a więc potwierdzeniem podejmowania przez placówkę działań, mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka.