link do bip

 

 

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 

 

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola miejskiego

 

w roku szkolnym 2017/2018 składają w tej placówce

 

deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

w roku szkolnym 2018/2019, w terminie OD 12 DO 23 LUTEGO 2018 r.

 

( formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu miejskim, ze strony internetowej placówki

 

lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).

 

 

 

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są

 

do podpisania umowy na rok szkolny 2018/2019 w terminie

 

OD 22 CZERWCA DO 29 CZERWCA 2018 r.

 

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie

 

będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.

 

 

 

 

 


 

NASZE  PRZEDSZKOLE

zaprosiło na przełomie listopada i grudnia

 

ZAINTERESOWANE  ŁÓDZKIE  PRZEDSZKOLA

 

do udziału w ogólnołódzkim konkursie plastyczno - technicznym i wykonania pracy przestrzennej ukazującej

 

„Ulubioną postać bajkową”

Celem konkursu było :

* wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą

* rozwijanie zainteresowań, zdolności i wyobraźni dzieci

* nabywanie umiejętności konstruowania prac przestrzennych

* rozwijanie inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych

* nawiązanie współpracy między placówkami

 

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku 5 - 6 lat.

 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 19 postaci bajkowych

 

z PRZEDSZKOLI

 

NR 105 , 124, 54, 155, 39, 140, 2, 118, 99, 57 i 123

 

 

Kryteria wyboru i oceny prac:

 

- prawdopodobieństwo wykonania pracy przez dziecko ( samodzielność )

 

oraz 

 

- pomysłowość, oryginalność, estetyka

 

 

LAUREACI ( dodatkowo ) zostaną powiadomieni telefonicznie o zwycięstwie i spotkaniu

podsumowującym konkurs.

 

 

 

! ! ! LAUREACI ! ! !

 

 

I miejsce

 

"KRECIK" Miłosza M. z PM 105

 

II miejsce

 

"REKSIO" Piotra L. z PM 140

 

III miejsce

 

"MINIONEK" Huberta W. z PM 54

 

 

WYRÓŻNIENIE :

 

"SPANGEBOB" Wojtka N. z PM 39

 

"ZŁOTA RYBKA" Poli S. z PM 99

 

 

! ! ! GRATULUJEMY ! ! !

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Koordynatorzy konkursu : 

 

mgr Paulina Frąc     mgr Monika Wiśniewska   mgr Kamila Gibała - Woińska

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 27.09.-12.10.2017r. na terenie placówki została zorganizowana akcja charytatywna pod hasłem

 

„Światowy Dzień Walki z Głodem”

 

 

Podczas akcji zbierana była żywność i środki czystości.

Zebrane dary przekazane zostały do zarządu PCK w Łodzi ul. Piotrkowska 203/205

i rozdysponowane między osobami potrzebującymi pomocy (dzieci, osoby starsze).

 

 

Za pomoc serdecznie dziękujemy

 

Rodzicom dzieci:

 

z gr. I: Tymka K.

 

z gr. III:  Piotrusia W., Laury M., Helenki K.

 

z gr. IV: Ali K.

 

 

Po zakończeniu akcji został sporządzony protokół.

 

 

Akcje tego typu uwrażliwiają dzieci na potrzeby innych ludzi.

 

 

 

!  !  !  !  !

 

Certyfikat w ramach programu Chronimy Dzieci

 

Chronimy dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Nasze przedszkole ponownie  otrzymało certyfikat który jest potwierdzeniem spełniania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a więc potwierdzeniem podejmowania przez placówkę działań, mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka.